2017_12_18
Uutiset

Seurataanko yrityksessäsi oikeita tunnuslukuja?

Tunnetko yrityksesi talouden tunnusluvut ja ymmärrätkö, mitä ne kertovat? Usein tiiviin arjen pyörityksessä voivat syyt numeroiden takana jäädä hieman hämärän peittoon.

Tunnusluvut tutuiksi

- Erityisesti yritykset, joilla ei ole omaa kirjanpitäjää tai controlleria, hyötyvät asiantuntijan tekemästä talouskoutsauksesta, kertoo talouskonsultti Anna Sjöblom, joka on ollut mukana valmentassa erilaisia ja erityisesti aloittelevia yrityksiä taloutensa kanssa.

Accountorin Talouskoutsaus auttaa löytämään yritykselle sen taloushallinnon  tärkeimmät ja ajankohtaisimmat. Tärkeätä on tulkita tunnusluvut niin, että yrittäjä ymmärtää mitä ne kertovat liiketoiminnan tilasta. 

- Varsinkin ensimmäisen toimintavuoden aikana on iso etu, että asaiantuntijan kanssa voi jutella talouden perusasiat käytännössä. Käymme läpi tuloslaskelman, taseen ja kassavirran ihan arkikielellä, juuri oman yrityksen asioihin liittyen, Sjöblom kuvaa.

Vaikuttamismahdollisuudet lukujen parantamiseksi kartoitetaan myös. Jokapäiväisessä tekemisessä voi olla vaikeaa nähdä, miten liiketoiminnalla menee isommassa kuvassa ja miltä seuraavan toimintavuoden talouslukujen tulisi näyttää.

Koutsaustapaamisen aikana käydään läpi raporttien ja valittujen tunnuslukujen avulla tarkastelujakson muutoksia ja näitä verrataan edelliseen vuoteen ja budjettiin. Yhdessä käydään läpi myös yrityksen liikevaihdon ja myyntikatteen sekä liikevoiton kehitys, oman ja vieraan pääoman tilanne, lainojen lyhennyssuunnitelma sekä henkilöstötilanne ja investointisuunnitelmat.

Katsauksesta luodaan toimenpidesuunnitelma, jota seurataan sovitusti.  Mikäli yrityksen kirjanpito ja muu taloushallinto on Accountorin hoidossa, on kirjanpitokin ajantasalla ja koko tiimi mukana pitkäkestoisessa yrityksen talouden kehittämisessä. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan esimerkiksi kerran kvartaalissa tai useammin.

Yritykselle on löydettävä omaan tilanteeseen ja liiketoimintaan sopivat tunnusluvut  ja mittarit, jotta talouden tilaa arvioitaessa keskitytään oikeisiin asioihin. 

- Seurattavat tunnusluvut pitää valita siten, että niiden avulla pystytään arvioimaan yrityksen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Usein tunnusluvuilla mitataan kannattavuutta ja tase-asemaa, Sjöblom kertoo.

-  On myös tärkeä tuntea tunnuslukujen  laskentakaavat, eli mitkä eri tekijät vaikuttavat tunnuslukujen arvoon. Tehokkuuden mittareita saadaan, kun laskentakaavoihin lisätään määrätietoja.

Pelkät luvut eivät riitä, vaan ne on sidottava liiketoimintaan. Joskus luvut voivat olla ikäänkuin oire, kertoen siitä että jokin yrityksessä tai sen taloudessa on sairastunut. Ei siis riitä, että hetkellisesti saadaan luvut paremmiksi; on ymmärrettävä aidosti millä keinoin niihin voidaan vaikuttaa. Tässä talouden ammattilainen ja asiantuntija, joka ei ole tiiviisti yrityksen jokapäiväisessä liiketoiminnassa, on merkittävä apu.  Palvelun kysyntä onkin jatkuvasti ollut kasvussa, ja sen on huomattu antavan paljon hyötyjä koko liiketoiminnan johtamisen kannalta.

Sjöblom korostaa myös ennustamisen ja budjetoinnin tärkeyttä. Accountor tarjoaa tukea myös budjetointiin ja tulevan ennakointiin, jolloin talouskoutsi auttaa konkreettisesti budjetin teossa.

Kysy lisätietoja Talouskoutsauksesta sekä controller- ja talouspäällikköpalveluista!

Ota yhteyttä: Mikael Strann, mikael.strann@accountor.fi

Seuraa näitä!

Liiketoiminnan kolme tärkeää seurattavaa ovat:  

  1. Kannattavuus ja hallittu kasvunopeus: mikäli yrityksen kannattavuus on heikko, ei sillä ole pitkään elämisen edellytyksiä
  2. Vakavaraisuus: hyväkään kannattavuus ei yksin riitä pitämään yritystä pinnalla, mikäli sen rahoitus ei ole kunnossa
  3. Maksuvalmius: vaikka kannattavuus ja vakavaraisuus olisivatkin kunnossa, tulee yrityksen selviytyä myös liiketoimintansa juoksevien kulujen maksusta. Varsinkin liiketoiminnan liian nopea kasvu aiheuttaa usein kassakriisin käyttöpääomien loppuessa.
Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje